TẠI SAO PHẢI LẮP CỬA CUỐN ĐỒNG BỘ?

TẠI SAO PHẢI LẮP CỬA CUỐN ĐỒNG BỘ?   ✅Một bộ cửa cuốn đồng bộ bao gồm: Thân cửa, Hệ khung kỹ thuật, Bộ tời, Ray dẫn hướng. 🎯Các bộ phận được kết nối với nhau thành 1 thể thống nhất nhờ đó giúp vận hành ÊM ÁI, BỀN BỈ và gia TĂNG TUỔI THỌ cho cửa. Đây chính là...

Continue reading →